OPŠTA POLITIKA PRIVATNOSTI PODATAKA

1.Predstavljanje

Pravo na privatnost i, posebno, pravo na zaštitu ličnih podataka jedna je od vrednosti kompanije FLUIDRA MONTENEGRO koja pripada Fluidra Grupi čija je matična kompanija FLUIDRA SA (kompanije Fludra Grupe možete konsultovati na www.fluidra.com) (u daljem tekstu) „Fluidra“)

Cilj ove politike je da objasni kako će Fluidra obrađivati sve lične podatke koje prikupi iz korisničke navigacije ili iz različitih obrazaca koji mogu biti objavljeni na stranicama njene veb stranice na pro.fluidra.com. Vaši lični podaci će se obrađivati u najstrožem povjerenju i isključivo u svrhe na koje ste pristali, kao što je objašnjeno u nastavku u ovoj Opštoj politici privatnosti i u Osnovnim informacijama o privatnosti na svakom od obrazaca.

2. Posvećenost privatnosti

Fluidra je u potpunosti posvećena poštovanju Opšte uredbe EU o zaštiti podataka i zakona o zaštiti ličnih podataka koji mogu biti na snazi u bilo kom trenutku, jer je ovo glavni prioritet Fluidra's Group.

Stoga je Fluidra donjela odluku da primjeni sledeće principe, pri čemu privatnost čini osnovu sve obrade podataka.

 • Transparentnost u obradi podataka jedan je od naših prioriteta, pa ćemo vas uvijek, kada prikupljamo lične podatke o vama, blagovremeno obavjestiti o svrsi u koju će se oni obrađivati u odgovarajućoj politici privatnosti.
 • Obrađivat ćemo samo podatke koji su strogo neophodni za svrhe o kojima ćete biti obaviješteni.
 • Nikada vas nećemo obavezati na davanje ličnih podataka, osim ako vam nije neophodno pružiti uslugu koju ste možda zatražili.
 • Kad god je to moguće, postavićemo vam najjednostavnija sredstva na raspolaganju za kontrolu vaših ličnih podataka.
 • Vaši podaci se neće dodjeljivati, prodavati, davati u zakup ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim trećim licima, osim u slučaju dobavljača usluga kompanije Fluidra koji pružaju određene usluge, ali ni u kom slučaju ih neće obrađivati u svoje svrhe. Neki od ovih pružalaca usluga mogu imati sjedište izvan Evropske unije, kako je navedeno u odeljku „Međunarodni transferi“.
 • Svrha obrade podataka

  Fluidra prikuplja vaše lične podatke za obradu vaših zahtjeva i pružanje proizvoda i usluga koji bi vam mogli biti korisni. U zavisnosti od vaše interakcije na bilo kojoj datoj veb stranici, obrađivaćemo vaše podatke u sledeće svrhe, ali ne ograničavajući se na njih:

  a) Da biste odgovorili na vaša pitanja, upite i zahtjeve upućene putem korisničke službe, kontaktirajte ili / i kontaktirajte vas kako biste se pozabavili njima.

  b) U cilju poboljšanja naših veb lokacija, usluga i proizvoda, kao i pružanja bolje usluge i sadržaja. U nekim prilikama će možda biti potrebno da vaše lične podatke obrađujemo u skladu sa zakonskim obavezama ili u vezi sa ugovornim odnosom koji možemo imati sa vama.

  U svim ostalim slučajevima, kad god je to potrebno, tražićemo od vas saglasnost za obradu vaših ličnih podataka.

  3. Slanje marketinških poruka

  U okviru svojih marketinških aktivnosti, može vam pružiti sredstva za registraciju ili registraciju za biltene kompanije i komercijalne informacije o njima. Slanje takvih poruka zavisi od toga da li ste u svakom trenutku dali saglasnost za to.

  U slučaju da date pristanak, Fluidra će vam poslati prilagođene informacije o svojim proizvodima, poslovanju i uslugama u skladu sa vašim ukusom i preferencijama.

  Svoju saglasnost možete povući u bilo kom trenutku kad god primate marketinške poruke putem veze ili dugmeta koje je u ove svrhe omogućeno u svim porukama, ili izražavanjem želje da povučete saglasnost putem sledećih kanala:

  (i) E-mail na dataprivacy@fluidra.com.

  (ii) Pismo upućeno Av. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

  4.Trajanje obrade i rok skladištenja

  Fluidra se obavezuje da obrađuje vaše lične podatke samo dok su nam zaista korisni i mi smo u mogućnosti da vam pružimo kvalitetnu uslugu koristeći ih. Stoga činimo sve razumne napore kako bi rok obrade i čuvanja ličnih podataka bio što kraći.

  S tim u vezi, obavjestićemo vas o roku obrade i / ili čuvanja ličnih podataka na svakom obrascu iz kojeg se podaci prikupljaju.

  U svakom slučaju, čak i ako zatražite da izbrišemo vaše podatke, možemo ih čuvati, pod uslovom da budu blokirani u skladu sa zakonom, tokom perioda potrebnog za ispunjavanje naših zakonskih obaveza i za njihovo otkrivanje nadležnim vlastima o raznim stvarima kojima su podvrgnuti.

  5. Međunarodni transferi

  Fluidra kao kompanija sa međunarodnim dometom ima međunarodne pružaoce usluga koji svoje usluge mogu pružati izvan EU, usled čega je moguće da se vaši podaci prenose izvan Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora.

  U svakom slučaju, Fluidra će osigurati da je takva obrada podataka zaštićena odgovarajućim zaštitnim mjerama, koje mogu uključivati:

  - Standardne klauzule koje je odobrila EU. To su ugovorne klauzule koje je odobrilo evropsko nadzorno tijelo i koje pružaju dovoljne mjere zaštite kako bi obrada podataka bila u skladu sa zahtjevima utvrđenim Evropskom uredbom o zaštiti podataka.

  - Sertifikacije nezavisnih proizvođača. Okviri ili sporazumi između EU i drugih zemalja kojima se uspostavljaju standardi za obradu podataka u skladu sa Evropskom uredbom o zaštiti podataka.

  6. Ostvarivanje prava i žalbe Španskoj agenciji za zaštitu podataka (AEPD)

  Kao rezultat obrade vaših ličnih podataka od strane Fluidre, važeći zakoni vam daju brojna prava. Ispod je kratko objašnjenje svakog prava na pružanje pomoći ukoliko ih želite ostvariti:

  1. Pravo pristupa. Imate pravo da saznate koji se vaši lični podaci obrađuju i u koje svrhe ih obrađujemo.

  2. Pravo na ispravku. Vaši podaci će uvek pripadati vama, i kao takvi, u bilo kom trenutku možete zahtijevati da se isprave ako su evidencije o njima pogrešne.

  3. Pravo na brisanje. U bilo kom trenutku možete zatražiti da se vaši lični podaci izbrišu iz naše evidencije. Međutim, kao što je izloženo u gornjem odeljku o skladištenju podataka, treba imati na umu da u određenim okolnostima poštovanje važećih zakona može spriječiti da se ovo pravo stvarno ostvari.

  4. Pravo na prigovor. Možete podnijeti prigovor na obradu vaših ličnih podataka u vezi sa bilo kojom svrhom u koju ih obrađujemo, u skladu sa politikama privatnosti koje se mogu primjeniti u svakom slučaju.

  5. Pravo na ograničenje obrade. Možete da zatražite ograničenje obrade u sledećim slučajevima:

  a. Ako smatrate da su podaci koje imamo o vama netačni ili nepotpuni.

  b. Ako u slučaju da vjerujete da ne obrađujemo legitimno vaše podatke, više volite da ograničimo njihovu obradu umjesto da ih izbrišemo.

  c. Ako podaci koje imamo u evidenciji više nisu potrebni za svrhe u koje smo ih prikupili, ali trebate da ih sačuvamo za podnošenje zakonite tužbe.

  d. Ako ste, iskoristivši svoje pravo da se protivite obradi vaših podataka sa određenom svrhom, čekate odgovor od nas u vezi s tim.

  6. Pravo na prenosivost podataka. Pod uslovom da je to tehnički moguće i razumno, imaćete pravo da zatražite da se lični podaci koje ste nam direktno predali otkriju drugom kontroloru podataka. Ako je to moguće, vaše podatke ćemo direktno otkriti navedenom drugom kontroloru podataka, ali ako to nije bilo moguće, daćemo vam ih u standardnom formatu. Kad god obrađujemo vaše podatke na osnovu vašeg pristanka, možete ih povući u bilo kom trenutku, pri čemu će jedine posledice za vas, u zavisnosti od ostvarenog prava, biti nemogućnost pružanja određenih usluga vama.

  Svoja prava možete ostvariti obraćajući se kompaniji Fluidra na bilo koji od sledećih načina, zajedno sa kopijom važećeg ličnog dokumenta:

  (i) E-mail na dataprivacy@fluidra.com.

  (ii) Pismo Av. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

  Pored toga, ukoliko to želite, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na dataprivaci@fluidra.com.

  U slučaju da niste željeli da ostvarite određeno pravo, ali vam je bilo potrebno da uputite upit ili predlog vezan za obradu vaših ličnih podataka, možete takođe pisati na adrese predviđene za ostvarivanje vaših prava.

  U svakom slučaju, podsjetićete se da ako ne dobijete odgovor u razumnom roku, možete podnijeti zahtjev nadležnom organu (španska agencija za zaštitu podataka).

  7. Povjerljivost i sigurnost u obradi podataka

  Vaši lični podaci su nam veoma važni i mi se obavezujemo da ćemo ih obrađivati u najstrožem poverenju i diskreciji, kao i da sprovodimo sve mjere bezbjednosti za koje smatramo da su potrebne i razumne.

  S tim u vezi, Fluidra ovime izjavljuje i garantuje da je stavila na raspolaganje sva tehnička sredstva kako bi se izbegao gubitak, zloupotreba, izmjene, neovlašćeni pristup i krađa podataka koje su pružili korisnici.

  8. Društveni mediji

  Društveni mediji dio su svakodnevnog života mnogih korisnika Interneta, a FLUIDRA je kreirala različite profile na takvim platformama.

  Svi korisnici imaju priliku da se pridruže stranicama ili grupama koje FLUIDRA ima na različitim platformama.

  Međutim, morate uzeti u obzir da će, osim ako vaše podatke ne dobijete direktno od vas (na primer, putem marketinških akcija, takmičenja, promocija ili na bilo koji drugi valjan način), vaše podatke obrađivati odgovarajuća platforma za društvene mreže, pa preporučujemo da morate pažljivo pročitati uslove korišćenja i politike privatnosti, kao i da biste bili sigurni da ste konfigurisali svoje postavke u vezi sa obradom podataka.